Een religieuze vereniging die het vloeken tot de integrale geloofsbeleving rekent. Bekend van de tierende tochten en vloekworkshops. Voor erkenning van de Paashaas als onderdeel van de Heilige Vier-eenheid.

De Negen Aanbevelingen

De Negen Aanbevelingen
Wij doen graag een boekje open over Mozes. Mozes was een hardliner van de eerste orde en een leugenaar van de tweede. Volgens de gekuisde bijbel ontving Mozes op de top van de berg Horeb in de woestijn Sinaļ een tiental geboden. Met het schrappen van het evangelie van Leroy en alle Leroy gerelateerde herzieningen van de andere boeken is helaas ook het gesjoemel van Mozes met de mantel der liefde bedekt. Volgens Leroy 5:17 ontving Mozes namelijk niet 10 Geboden, maar slechts 9 Aanbevelingen, jawel: aanbevelingen. Zie de volgende tekst.

"En Hij zei tot Leroy: hoor, Mozes was rechtvaardig voor God en leefde naar alle geboden en eisen des Heren, maar hardvochtig was zijn boodschap van des Herens woord naar het volk. Leefregels verkondigde hij als geboden en van Negen maakte hij Tien. Na het tweede gebod plaatste hij een derde, het derde werd het vierde, het vierde de vijfde, de vijfde de zesde, de zesde de zevende, de zevende de achtste, de achtste de negende en het negende werd de tiende'

Zoals uit de tekst blijkt zoog Mozes het derde gebod ('gij zult gods naam niet ijdel gebruiken') uit zijn duim. Zoals u wellicht weet was Mozes een zeer matig lasteraar met weinig fantasie en een zeer ambtelijk taalgebruik. Een dergelijk derde gebod kwam hem dus zeer goed uit.
Met het evangelie van Leroy werd Mozes' bedrog rechtgezet....... totdat de bijbelkuizingen in 1147. Sindsdien leven we weer onder het juk van het 'derde gebod'.