Een religieuze vereniging die het vloeken tot de integrale geloofsbeleving rekent. Bekend van de tierende tochten en vloekworkshops. Voor erkenning van de Paashaas als onderdeel van de Heilige Vier-eenheid.

Neef van God

Een groot deel van de aanhangers van Leroy gaan er van uit dat hij verwant is aan Jesus Christus, zijn achter-oom wel te verstaan en als zodanig de Neef van God.

Er zijn verschillende passages waaruit blijkt dat God een neef had, zoals bv in Genesis 20:

3 Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Zie, gij zi`jt dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met mijn neef getrouwd.

In verschillende teksten geeft Leroy af op ene Abimelech, op het obsessieve af. Beide gegevens tezamen onderstreept onze Neef Van God theorie.