Een religieuze vereniging die het vloeken tot de integrale geloofsbeleving rekent. Bekend van de tierende tochten en vloekworkshops. Voor erkenning van de Paashaas als onderdeel van de Heilige Vier-eenheid.

SKV Sakkerloot - het ontstaan

SKV Sakkerloot - het ontstaan
De zaden die zouden uitgroeien tot SKV Sakkerloot werden gezaaid door een groep gelovigen tijdens de grote bijbelkuizingen in 1147.

Deze groep gelovigen die de bijbel in de oorspronkelijke vorm zuiverder vonden, vormden na een hardhandig neergeslagen protest een geheim genootschap dat profaniteiten uit de oorspronkelijke bijbel zou bewaken.

Generatie op generatie bleef het genootschap in het geheim bijeenkomen en het bestaan van de oorspronkelijke Ongekuisde Bijbel verdween in de nevelen der tijd. De inhoud bleef echter behouden dankzij de toewijding van de leden van het genootschap.

Pas in 1978 kwam de beweging weer bovengronds toen Ds Dennis Molenaar, de leider van het genootschap, SKV Sakkerloot oprichtte nadat de Heer zich aan hem openbaarde in een Scheldkannonade. De tijd voor een heropstanding van de Ongekuisde Bijbel was aangebroken.

Onze vereniging groeide als kool met een voorlopige climax in 1987 toen de vereniging landelijk bekend werd tijdens een kerkdienst voor de Koninklijke familie die Ds Molenaar opende met zijn zelfgeschreven gebed 'Godverdomme' waarin hij De Heer op ondubbelzinnige wijze op zijn verantwoordelijkheden wees.

Tegenwoordig richt de vereniging zich vooral op het promoten van de kwaliteit en kwantiteit van vloeken.