Een religieuze vereniging die het vloeken tot de integrale geloofsbeleving rekent. Bekend van de tierende tochten en vloekworkshops. Voor erkenning van de Paashaas als onderdeel van de Heilige Vier-eenheid.

Ontdekking rond schepping gooit kalender om

Redactie
13 Jun 2011
15:28
Ontdekking rond schepping gooit kalender om}
Amerikaanse wetenschappers hebben berekend dat de menselijke evolutie waarschijnlijk langzamer gaat dan tot nu toe werd aangenomen. Zoals het er nu uitziet kan dit tot een factor 3 schelen. Leuk, denkt u, we zijn dus nog steeds mensapen en kunnen ons als zodanig gedragen, maar deze ontdekking zal uw leven totaal omgooien, te beginnen met uw agenda en de werkweek zoals wij deze nu kunnen.

Zoals u weet is schepping direct gekoppeld aan de evolutietheorie: God's kers op de taart van de evolutie, de schepping van Creationisme, werd pas geplaatst nádat Darwin de laatste zet deed in het evolutionaire schaakspel. Zodoende leek de de schepping hierdoor in totaal 15 dagen te hebben geduurd en komen we aan onze 15 daagse week.

Gegeven de laatste berekeningen dat dit een factor 3 trager is gegaan komen we op een nieuw scheppingsverhaal van 45 dagen. Hiermee zal ook de week zoals we die nu kennen van 15 naar 45 dagen worden uitgebreid. Het goede nieuws is dat dankzij de relatieve afname van God's inbreng in de schepping/evolutie het aantal werkdagen drastisch afneemt. De meeste recente inschattingen gaan uit van 39 rustdagen in de nieuwe 45 daagse week!

Wat de namen worden van de nieuwe 30 dagen krijgt u binnenkort via ons te horen. Outlook en iCal plugins voor de nieuwe werkweek zijn reeds in aanbouw.